28 drept hittil – kan vi komme under 100 drepte i trafikken i 2017?

01.05.17

28 drept hittil – kan vi komme under 100 drepte i trafikken i 2017?

Antallet drepte i trafikken i april måned ser ut til å bli 8. Det betyr at hittil i år er det 28 drepte i trafikken. Det er 12 færre enn i fjor. (Tallene er foreløpige og kan forandres på et senere tidspunkt).

Likevel er det dessverre ett menneske mer enn i 2015 – året som til syvende og sist fikk det laveste antall omkomne (117 personer) siden 1947.

Forsiktig optimisme

Men Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – rusfri trafikk mener det er grunn til et forsiktig håp om å komme under tallet fra 2015. - Vi har lagt bak oss vintermåneder med vanskelig vær og føre, og dersom trenden vi ser nå, holder seg, kan det hende vi beveger oss ned mot 100-tallet i år.

I forslag til NTP 2018-2029 foreslår regjeringen å redusere summen av antallet drepte og hardt skadde til 350 innen 2030. Det er meget gledelig at ambisjonene er høye, men betinger at det settes inn nye, forsterkede tiltak i tillegg til de som allerede er i bruk. Fortsatt er rus involvert i omlag hver fjerde dødsulykke. Et tall som er svært høyt. Kontroller, teknologi som alkolås og kampanjer mot rus i trafikken, vil fortsatt være et viktig trafikksikkerhetstiltak for å nå det ambisiøse målet om null drepte og hardt skadde i trafikken fremover.

Trafikksikkerhet – jobb nr. 1

MA – rusfri trafikk jobber for at ingen skal dø i trafikken som følge av rus. Fortsatt er det alt for mange som kjører i trafikkfarlig rus på våre veger.

De foreløpige tallene viser at det er 28 drepte hittil i år i trafikken, 20 menn og 8 kvinner. I gjennomsnitt blir 75 % menn og kvinner 25 % drept i trafikken, tall fra siste 4 år.