Antall drepte i trafikken hittil er fortsatt på et historisk lavt nivå!

01.06.17

Antall drepte i trafikken hittil er fortsatt på et historisk lavt nivå!

Antall drepte i trafikken i mai var 10. Dette viser de foreløpige tallene fra Statens vegvesen. Kun i 2016 har mai måned hatt lavere tall, da var det 7 drepte.

Hittill i år er det registret 36 drepte på norske veier. Dette er det laveste tallet som er registrert i årets 5 første måneder i trafikken noen sinne.

Men nå står sommertrafikken for døra. Tallene viser at 1/3 av dødsulykkene skjer i sommermånedene. Fint vær fører til flere trafikkulykker. En gjennomgang Statens vegvesen, Region øst gjennomførte i 2015 viser at fra 1. mai til og med august i årene 2012-2015 skjedde det 67 trafikkulykker med drepte og hardt skadde på Romerike. Hele 58 av ulykkene skjedde mens var det god sikt og oppholdsvær.

MC-ulykker

Det er nå tid for at mange tar frem motorsykkelen. Hele 4 av 10 drept i mai er motorsyklister. Tall fra SSB viser at antallet dødsulykker med MC ikke går ned tilsvarende, når andre trafikkulykker gjør det. I 2016 omkom det 22 personer på lett motorsykkel eller MC.

Skal du ut å kjøre i sommertrafikken får du viktig og oppdatert informasjon på Statens vegvesen sin tjeneste Vegvesen Trafikk.

MA-rusfri trafikk oppfordrer alle til å ta ansvar når de kjører på norske sommerveger i år!