Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen.

09.03.17

Lov og forskrift om alkolås ute på høring

Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag om en ny paragraf i vegtrafikkloven og forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder m.v. gjeldende minibusser og busser for løyvepliktig persontransport i Norge.

- Dette er noe vi har ventet lenge på, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri trafikk, og stiller seg noe undrende til at det har tatt så lang tid å få på plass forslaget.

Forslaget går ut på at det blir krav om alkolås i samme persontransporten som er omfattet av løyvebestemmelsene i yrkestransportloven. Men Vegdirektoratet anbefaler at drosjer (i kategorien M1, dvs. personbiler), ikke behøver å installere alkolås nå. I stedet foreslås det å vente inntil det er etablert gode og sikre metoder for montering av alkolås og til at slike krav er på plass gjennom EUs typegodkjenningsdirektiv.

- Vi vet at det er utfordrende å montere alkolås inn i bl.a. nullutslippsbiler. Men vi tror at hvis myndighetene hadde stilt krav om alkolås i drosjer nå, ville de norske verkstedene ha sørget for god og sikker montering av alkolåser også i personbiler. Helt på lik linje med det som skjer i våre naboland Sverige og Finland, sier Kristoffersen.

CENELEC standard

Det er viktig å sikre at en kan stole på resultatene fra alkolåsen og teknologien. MA – rusfri trafikk er derfor positive til at det foreslås å stille krav om at alkolåsen følger den europeiske Standardiseringsorganisasjonen CENELEC sin standard for alkolås (EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014) med tilleggskrav for lave temperaturer. Norge er et langstrakt land og det er viktig at alkolåsen også fungerer når det er mange kuldegrader.

Vi ser at fylkeskommunene nå stort sett krever alkolås i nye anbud. Loven blir forhåpentligvis vedtatt i løpet av året. Kjøretøy som får krav om å ettermontere alkolås må gjøre det senest innen 2 år etter at loven trer i kraft. Nye kjøretøy må ha alkolås før de tas i bruk.

Alkolåsverksteder

Det legges opp til at montering og service av alkolåsene gjøres på såkalte «alkolåsverksteder», som godkjennes av Statens vegvesen.