Antall drepte i trafikken i årets tre første måneder

31.03.17

Antall drepte i trafikken i årets tre første måneder

Antallet drepte i trafikken i mars måned ser ut til å bli 8. Dette er det laveste tallet registrert i mars måned siden 2010.

Tallene er foreløpige og kan forandres på et seinere tidspunkt.

-     Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Den positive tendensen vi har sett siden oktober i fjor gjør at det er stadig tryggere og ferdes langs norske veier. Dette er en gledelig utvikling, sier Elisabeth Kristoffersen i MA – rusfri trafikk. Som påpeker at fortsatt så finner en rus involvert i omlag hver fjerde dødsulykke. Et tall som er svært høyt. Kontroller, teknologi som alkolås og kampanjer mot rus i trafikken vil fortsatt være et viktig trafikksikkerhetstiltak for å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken fremover.

Trafikksikkerhet – jobb nr. 1

MA – rusfri trafikk jobber for at ingen skal dø i trafikken som følge av rus. Fortsatt er det alt for mange som kjører i trafikkfarlig rus på våre veger. De foreløpige tallene viser at det er 21 drepte hittil i år i trafikken, 15 menn og 6 kvinner. I gjennomsnitt blir 75 % menn og 25 % kvinner drept i trafikken viser tall fra siste 4 år.

Kilde tallmateriale: Statens Vegvesen