Foto: Statens Vegvesen

06.03.17

BELTEBRUK I BUSS LANGT BAK ANDRE KJØRETØY

Denne uka gjennomfører Statens Vegvesen ”belte i buss”- kampanjen over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1 500 kr.

Skadepotensialet i buss er enormt om det skulle skje en ulykke. Beltet holder passasjerene på plass i setet og bidrar til å hindre skade på både passasjeren og medpassasjerer. Det kan redde liv. 

-       - Å bruke belte i buss er en livredder, både for din egen del og for dine medpassasjerer. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs, leder for Seksjon for trafikantadferd i Vegdirektoratet.

Kun 56 prosent oppgir at de husker å ta på beltet i bussen. Samtidig er hele 87 prosent klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.

Derfor er det viktig å gå foran med et godt eksempel, sier Lutnæs,. Hun mener at man ikke skal være redd for å minne sidemannen på påbudet, og at påminnelser fra bussjåføren får det til å ”klikke” fra mange seterader bakover i bussen.

Lite kult?

Unge under 30 år, de tradisjonelt dårligste beltebrukerne, har den mest positive utviklingen, men fremdeles er det altså for mange som daler ned i et mykt sete og glemmer beltet

En undersøkelse vegvesenet har gjort, viser at hele 7 av 10 unge under 30 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. I fokusgrupper sommeren 2016 ble det spurt om hvorfor. Noen er redde for å virke som petimetere eller «nerdete», mens atter andre ikke ønsker å skille seg ut blant medpassasjerer som ikke har på seg belte.

Ikke alle busser har belte

Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Busstyper uten krav til belte og med ståplasser, er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og påstigninger. Regelverket er likt i hele Europa. 

 

Fakta om beltebruk i buss

  • 48 prosent oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss der det er montert belte. (44 prosent i 2015) Til sammenlikning er det nær 100 prosent som oppgir at de bruker belte i personbil.
  • De yngste og de som kjører buss ukentlig, bruker fortsatt i minst grad belte, men de har til gjengjeld hatt den mest positive utviklingen siden 2015
  • 15-20 år: 44 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 35 prosent i 2015
  • 21-29 år: 58 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 48 prosent i 2015
  • 51 prosent av de som kjører buss ukentlig, bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 44 prosent i 2015
  • Busspassasjerer i alle aldre som ikke bruker belte, oppgir at årsaken er «gammel vane» (56 prosent) og at de glemmer det (46 prosent).
  • 87 prosent svarer at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert (70 prosent i 2015) 

Kilde: Opinion, april 2016