Flere hundre tusen tar trafikkfarlige piller

28.03.17

Flere hundre tusen tar trafikkfarlige piller

Ved siden av narkotiske stoffer finnes det ganske vanlige legemidler på listen over stoffer som kan føre til pågripelse og straff ved misbruk og bilkjøring.

I følge Reseptregisteret hentet i 2016 nær 500 000 personer mellom 20 og 79 år ut minst en resept på sterke smertestillende legemidler (opioider).

Les artikkel på Vegnett (Statens Vegvesen) sine sider.

Illustrasjon: Statens Vegvesen.