Befolkningen positiv til alkolås i alle nye biler

09.12.16

GODTAR FORBUD OG PÅBUD FOR Å ØKE TRAFIKKSIKKERHETEN

Både vanlige folk og eksperter tror vi i fremtiden vil akseptere mindre personlig frihet for å øke trafikksikkerheten.

Slik oppsummeres en fersk studie utført ved Transportøkonomisk Institutt.

Det er størst aksept for påbud om alkolås for yrkessjåfører, men også påbudet om hjelm for motorsyklister og redningsvest i fritidsbåter har sterk støtte. Viljen til å godta restriksjoner er generelt større blant kvinner og eldre, mens yngre menn er mest skeptiske. Det ser også ut til at de som plasserer seg på venstresiden politisk godtar større inngrep enn folk på høyresiden.

Studien bygger altså på svar fra 1200 privatpersoner og 180 eksperter, og spørsmålene handlet blant annet om hvilke restriksjoner og reguleringer i trafikken de synes vi bør ha om ti år. Svarene kan tyde på at folk har større aksept for restriksjoner som tar sikte på å øke trafikksikkerheten enn regler innenfor fritids- og helsesektoren. For eksempel ser det ut til å være stor enighet om obligatoriske oppfriskningskurs for eldre sjåfører og påbudt alkolås i alle nye biler, mens viljen til å regulere aktiviteter som basehopping, profesjonell boksing og skateboard er vesentlig mindre.

– Det kan se ut som om befolkningen i større grad enn trafikksikkerhetseksperter ønsker å opprettholde muligheten til å utøve aktiviteter som er risikable, men som har en egenverdi for dem som utøver dem, skriver forskerne.

Ifølge rapporten indikerer psykologisk forskning at det er lettere å oppnå varig atferdsendring der tiltakene oppleves som godt begrunnede og rettferdige. Tilsvarende vil motstanden være størst der tiltakene oppleves som kontrollerende og uten valgmuligheter.

– For at sikkerhetstiltak skal være vellykkede på sikt, er det dermed ikke bare avgjørende hvilke tiltak som iverksettes, men også hvordan de presenteres for befolkningen, og at de tar utgangspunkt i holdninger som er delt av mange, konkluderer forskerne.

 

Du vil få lese mer om denne studien i neste utgave av Motorføreren.