Trafikkskoleelever ønsker mer fokus på farene ved ruskjøring

31.05.17

Trafikkskoleelever ønsker mer fokus på farene ved ruskjøring

Kjøreelever og MA-Ungdom mener det snakkes for lite om ruspåvirket kjøring i trafikkopplæringen.

Trafikklærer og daglig leder ved EVO Trafikkskole, Jan Røkland, sier ja-takk til å teste ut et nytt tiltak.

Se mer i Motorføreren nr. 2-2017, sidene 8 og 9.