LANGT IGJEN TIL NULLVISJONEN

02.01.17

LANGT IGJEN TIL NULLVISJONEN

De foreløpige ulykkestallene for 2016 viser en foruroligende økning i antall omkomne på norske veier.

 

135 mennesker omkom i trafikken i 2016. Herav er 117 menn og 18 kvinner. Det er en økning på 18 personer fra året før.

-  Dette er foruroligende tall. Selv om tendensen over tid viser at antall omkomne går ned, er slike svingninger et varsko om at det fremdeles er langt igjen før nullvisjonen er nådd. Alle, det være seg politikere, myndigheter og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, må fortsette det systematiske arbeidet for at ingen skal oppleve trafikkdød, og også være villig til å ta i bruk sterkere kontrolltiltak, uttaler generalsekretær i MA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Ulykkesårsakene er sammensatte. De tre hovedtendensene er høy fart, rus og uoppmerksomhet. I 2016 har det vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som har kjørt av veien. Menn mellom 45 og 64 år utgjør faktisk 1 av 3 omkomne. Dette er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn 1 av 3 dødsulykker.

-  Hvert eneste dødsfall i trafikken betyr tragedie for en familie, for venner og for arbeidsplass. Alle vi som ferdes på veien må ta ansvar, kjøre etter forholdene, holde fartsgrensen, og selvfølgelig være edru, sier Kristoffersen.

Antall omkomne i trafikken 2012 - 2016:

2016               135
2015               117
2014               147
2013               187
2012               145