De nye helsekravene er viktige for trafikksikkerheten, mener MA.

01.10.16

Nye helsekrav til førerkort fra 1. oktober

Nye regler gjør det enklere å avgjøre om den enkelte fyller helsekravene eller ikke, både for lege og førerkortsøker. Det vil bli mindre rom for skjønn – og dermed mest mulig likebehandling.

Reviderte helsekrav

Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Det er disse helsekravene som skal vurderes av lege som nå er blitt revidert.

Regelverket er justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Det har også blitt tydeligere hvilke regler som gjelder for den enkelte tilstand, og hvem som fyller helsekravene og ikke. Dette gjør det enklere for fastlegen å avgjøre om helsekrav til førerkort er oppfylt eller ikke, og vil resultere i at færre må søke Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene.

Ny helseattest

Helsedirektoratet har utarbeidet ny helseattest som skal tas i bruk av alle leger fra og med 1. oktober 2016. Den nye helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Overgangsregler for gammel type helseattest

Helseattester utstedt før 1. oktober 2016 kan brukes fram til 1. april 2017, forutsatt at de ikke er eldre enn seks måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Gyldighet på førerkort

Førerkort som utstedes fra og med 1. oktober 2016 for klasser som krever helseattest, vil få gyldighet beregnet ut i fra datoen helseattesten er utstedt (og ikke fra dato førerkortet er utstedt som tidligere).

- De nye helsekravene som må oppfylles er viktige for trafikksikkerheten, uttaler Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.

Mer om noen grupper:

Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi. I oppfølgingen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører behov for bistand fra andre.

Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.

Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.

Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.

Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens): Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.

 

For mer informasjon:

Førerkort og helsekrav

 

Kilder: Helsedirektoratet og Vegdirektoratet