Pigg av! Gjør bilen klar for sommeren

27.04.17

Pigg av! Gjør bilen klar for sommeren

Det haster med å skifte til sommerdekk. I Sør-Norge er siste frist den andre mandagen etter påske, og i år faller dagen på samme dato som gjelder for de tre nordligste fylkene, altså den 1. mai.  Men - du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på.

Mange velger å bruke piggfrie vinterdekk om sommeren. Det er lov, men ikke særlig smart. Piggfrie vinterdekk har langt dårlige veigrep enn sommerdekk, og i en kritisk situasjon kan bremselengden så lang at det går utover trafikksikkerheten. Dekkene har en mykere gummiblanding enn sommerdekk, og slites dessuten unødig fort på sommervarm asfalt.

– Skift også dekk når mønsterdybden nærmere seg fire millimeter, råder Anne Beate Budalen, rådgiver for trafikksikkerhet i MA – rusfri trafikk.

– Vi vet at faren for vannplaning øker drastisk når dekkene har mindre enn fire millimeter mønstredybde. Så selv om kravet til sommerdekk er 1,6 millimeter og vinterdekk er 3 millimeter, anbefaler vi at du bytter dekk når dybden nærmer seg fire mm, sier Budalen.

Husk å etterstramme hjulmuttere

Når du har kjørt omlag 50 kilometer etter at dekkene er lagt om, bør du etterstramme hjulmutterne. Du har ikke lyst til å oppleve at hjulene løsner, og å glemme dette er mer risikabelt enn man kanskje skulle tro.Dersom du har skiftet dekk på et verksted, finner du ofte en liten huskelapp i kupeen som minner deg på behovet for ettertrekking.

En slik kontroll gjør gjerne verkstedet for deg uten kostnader. Bolter som løsner kan skyldes feil utførelse hjulskiftet, men dårlig feste kan også forårsakes av partikler av sand, skitt eller rust som har kommet mellom felgen og hjulopphenget. Totalt havari kan fort bli konsekvensen.

Kontroller dekktrykk

Dekket er det som holder kontakten mellom bilen og veien. Derfor er det viktig at du også etterkontroller dekktrykket når du har lagt om til nye dekk. Kjører du med riktig lufttrykk, vil du dessuten spare både penger og miljø.

Dekk med for lavt lufttrykk har unødvendig høy rullemotstand, som igjen gir økt forbruk av drivstoff. Lavt lufttrykk vil medføre at dekkene slites ut raskere enn nødvendig fordi både dekkets ytterkanter og sidevegger utsettes for unødig høy belastning. Lavt lufttrykk kan også føre til skader på konstruksjonen av selve dekket. Har du for eksempel høyere trykk i forhjulene, kan det være fare for såkalt understyring, det vil si at bilen trekker ut i kurver.

Men selv om lufttrykket ikke må være for lavt, er det heller ikke lurt å fylle for mye luft i dekkene. Kjører du med for høyt trykk dekkene, vil du oppleve økt slitasje på midten av dekkets slitebane – og dermed forkorter du dekkets levetid. Sjekk helst dekktrykket noen dager etter omleggingen – på et tidspunkt dekkene er kalde.

God piggfri sommer!