Tylösand 2016: Nullvisjonen - en sak for hele verden

31.08.16

Tylösand 2016: Nullvisjonen - en sak for hele verden

I disse dager holdes den store trafikksikkerhetskonferansen i Tylösand. Det er MHF, MAs svenske søsterorganisasjon, som atter en gang, arrangerer konferansen.

Temaet i år er videreføringen av Nullvisjonen; en svensk eksportvisjon for hele verden.

I  60 år!

MHF har i 60 år invitert til seminaret i Tylösand ved Halmstad på den svenske vestkysten. Dette er en møteplass for nær sagt alle innflytelsesrike aktører på trafikksikkerhetsområdet. Infrastrukturministeren hadde igjen tatt turen og holdt innledningsforedraget for de over 300 deltakerne fra myndigheter, næringslivet og en lang rekke organisasjoner. Tylösand er uten tvil en meget viktig og god møteplass for alle som er opptatt av trafikksikkerhet.

Nye nivåer av visjon

I år er det satt spesielt fokus på Nullvisjonen. Dette er en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Nullvisjonen ble opprinnelig presentert nettopp her i Tylösand. I 2014 ble et nytt steg tatt med videreføringen under betegnelsen Nullvisjonen 2.0. Nå siktes det videre inn i en fremtid der nye mål må settes og nye virkemidler settes inn.

Globale mål

Den svenske Nullvisjonen er nå spredd over hele verden. FN har laget en liste med globale mål for bærekraft. Flere av dem berører trafikksikkerhet. Blant annet skal antallet trafikkdrepte halveres. For å nå målene kreves det at man arbeider samordnet både lokalt, regionalt og globalt. Tylösand-konferansen 2016 omfatter en lang rekke temaer knyttet til dette, også med flere norske foredragsholdere.