VELLYKKET KONFERANSE OM FYLLEKJØRING
05.12.16

MA var medarrangør da den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC (European Transport Safety Council) i slutten av november avholdt en internasjonal konferanse i Oslo om fyllekjøring i Europa.

Konferansen, SMART policies for tackling drink driving, dreide seg om hvilke tiltak ulike land i Europa har iverksatt mot fyllekjøring. Konferansen trakk interesserte tilhørere som fikk kunnskap om bl.a. Sveriges og Finlands alkolåsprogram for promilledømte, mens Sveriges Åkeriföretag (svenske lastebileieres bransjeorganisasjon) fortalte om hvordan de jobber for at deres medlemmer skal kjøre rusfritt og trafikksikkert.

Utviklingen i EU-landene viser at 2015 var et dårlig år for trafikksikkerheten. For første gang siden 2001 økte antall døde med 1 %. Antallet omkomne personer var 26 276. Mellom 25 og 30 % av disse ulykkene var alkoholrelatert.

I tillegg er det estimert ca. 135 000 hardt skadde. Men i Europa så vel som i Norge, er ikke rapporteringen god nok når det gjelder skadde, så her er det dessverre mørketall.  

I Norge er det sosialt uakseptabelt å fyllekjøre, men likevel er hver fjerde dødsulykke rusrelatert. Og av disse igjen skyldes 46 % alkohol og 17 % blandingsrus med alkohol.

Trafikksikkerhet og tiltak mot fyllekjøring må fremdeles tas på største alvor.

Link til foredragene:

http://etsc.eu/29-november-2016-smart-policies-for-tackling-drink-driving-oslo/

Fotos: Stein Inge Stølen

VELLYKKET KONFERANSE OM FYLLEKJØRING