MA mener

 

  • MA er trafikksikkerhetsorganisasjonen som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet av rus i trafikken.

 

  • MA har fokus på:
  • Rusfri Trafikk – Nullvisjonen
  • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
  • Kontroll og overvåking
  • Samferdsel og miljøtiltak

Last ned MAs politiske plattform