Samarbeid

Pdf

For MA har det alltid vært viktig å knytte kontakt med andre organisasjoner, organer, og etater, og gjennom samarbeidsorganer eller paraplyorganisasjoner. På denne måten vil vi stå sterkere som pådrivere for å få gjennom saker.

MA MOTTAR ÅRLIG STØTTE FRA:

                                               MA ER MEDLEM I FØLGENDE:

    
 
 
 

 

ANDRE ORGANISASJONER OG FORBUND:

                         
                         
                         
                         

 

OFFENTLIGE ETATER:

           
           
             FORSKNING:
 

             
             
               NORDISKE: