En alkolås er et system som hindrer at sjåføren skal kunne starte bilen når han eller hun er påvirket av alkohol med en promille over den lovlige grensen på 0,2.

Dagens alkolåser er basert på en analyse av pusten. Bilføreren blåser i munnstykket på et lite, håndholdt apparat på størrelse med en mobiltelefon. Apparatet er normalt plassert ved dashbordet, og kan være festet med kabel eller ha trådløs kontakt med bilen.

Sjåføren blåser i ca. 5 sekunder, og umiddelbart er analysen klar. Dersom promillen overstiger 0,2 sperres muligheten for å starte motoren. Når det ikke registreres ulovlig promille, starter bilen som vanlig.

Alkolåsene i markedet er meget nøyaktige. De kalibreres for ikke å gi gale registreringer eller feil i funksjonene. De skal heller ikke kunne manipuleres.

Alkolås-teknologien er under stadig utvikling.