Stortinget vedtok i juni 2000 å innføre ny promillegrense på 0,2 promille for fører av motorvogn.
Denne lovendringen trådte i kraft 1. januar 2001

Bli med i kampen for rusfri trafikk!Støttemedlemskap kun kr 250 pr. år.

 promille-illustrasjon