Pilleesker-og-uklart-syn  
 • Ved siden av narkotiske stoffer finnes det ganske vanlige legemidler
  på listen over stoffer som kan føre til pågripelse og straff ved misbruk og bilkjøring.

 • Det dreier seg for eksempel om reseptbelagte beroligende medisiner og sterke smertestillende stoffer.
  Dersom disse brukes i større doser enn foreskrevet kan det gi konsentrasjoner som er over grensene i loven.

 • For øvrig må bilførere være klar over at all bruk av slike medikamenter kan påvirke
  årvåkenheten og utgjøre en trafikkfare.

 

   
         
         

Veitrafikklovens kapittel IV, § 21
sier blant annet:

«Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.»
   
         
         
Legemidler du bør være særlig
oppmerksom på:
   
 • Sovemidler og beroligende midler som inneholder
  benzodiazepiner eller liknende stoffer.
  Eksempler er Vival, Sobril, Mogadon og Imovane.
  > NB! Man kan fremdeles være påvirket morgenen etter inntak av sovemiddel.
 • Sterke smertestillende midler som for eksempel Dolcontin eller
  Paralgin forte.
 • Hostedempende midler som inneholder kodein eller andre
  sentraltvirkende stoffer, som Solvipect Comp eller Cosylan.
 • Midler mot rusavhengighet som Metadon eller Subutex.
 • Eldre midler mot depresjon som Sarotex eller Sinequan.
  > Nyere midler mot depresjon ser ikke ut til å øke risikoen.
  Eksempler på slike er Cipramil, Fontex og Seroxat.
 • Sentralstimulerende midler som brukes mot ADHD eller
  narkolepsi, som amfetaminholdige midler eller Ritalin.
 • Eldre allergimidler av typen antihistaminer, for eksempel
  Vallergan og Phernergan.
 • Sovemedisiner, beroligende, sentralstimulerende og
  smertestillende midler
  ,
  samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet
  og dermed dine
  ferdigheter som sjåfør:
  > Nedsatt oppmerksomhet
  > Mindre kritisk tankeevne
  > Lengre reaksjonstid
  > Trøtthet eller følelse av trøtthet
 • Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol,
  Kan disse forsterke hverandres virkning.
 

 Utydelig-syn   
 
 • Legemidler som kan være trafikkfarlige, er merket med rød
  varseltrekant.
 • Les pakningsvedlegget nøye uansett hvilke medikamenter
  du bruker, og sjekk om legemiddelet du bruker har varseltrekant.
 • Mange medisiner påvirker først og fremst kjøreferdighetene
  den første tiden etter at du har begynt å ta medisinene,
  inntil kroppen har vent seg til legemiddelet.
  Dette vil gå fram av pakningsvedlegget.
 • Mange medikamentbrukere er kanskje ikke klar over risikoen eller
  at det faktisk kan være et alvorlig lovbrudd hvis man kjører.
 • Det er du selv, i samarbeid med legen som foreskriver de
  medikamenter du bruker, som har ansvaret for å finn ut om de
  er trafikkfarlige.
 • Legen må følge førerkortforskriften:
  Helsekrav til førerkort
  Varseltrekant og piller    


Straffbarhet

 • Det er fastsatt straffeutmålingsgrenser for en rekke ulike rus- og legemidler
  tilsvarende grensene for 0,5 promille alkohol og 1,2 promille alkohol.

 • Fullstendig oversikt over legemidler finner du på:
  www.legemiddelverket.no


Kilder: FolkehelseinstituttetLegemiddelverket,   Apotek1,  Lovdata

 

 

Dobbeltsyn

   

Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel gjør at:


... du føler deg trøtt eller døsig

... du reagerer langsommere enn normalt

... hverdagslige ting kjennes vanskeligere enn vanlig

... synet eller hørselen påvirkes

... du har problemer med å konsentrere deg

... du har problemer med å huske ting

... du føler deg stresset eller hyperaktiv

... andre synes din dømmekraft er svekket